සාමාන්‍ය computer එකකින් සුපිරි games ගහමුද ?

සුබ දවසක් ! අද මම ඔයාලට කියල දෙන්න යන්නේ කොහොමද සාමාන්‍ය computer එකකින් සුපිරි games ගහන්නේ කියලා.ඒකට මම සුපිරි සොෆ්ට්වෙයාර් ටිකක් ගෙනාවා.වැඩිය කතා නැතුව වැඩේට බහිමුකො.

Inetrnet එකේ අකවුන්ට්ස් වල password /user names අමතක වෙනවට මෙන්න විසදුම.

මුලින්ම මේ software එක ඩව්න්ලෝඩ් කරලා install කරලා එකේ අකවුන්ට් එකක් හදන්න ඕනි. මේ software install කරලා ඒකට දාන password එක type කරලා රෙගිස්ටර් උනහම email එකක් එනවා . එකේ තිඑන code එක type කරලා අකවුන්ට් ඒකට ලොග් උනාට පස්සේ අපිට දැනට තියෙන අකවුන්ට්ස් වල passwords ,user names දාන්න ඕනි.අලුතින් අකවුන්ට්ස් හැදුවහම ඒවගේ password,user name ඉබේම මේකේ සෙවු වෙනවා. එතකොට අපි ඒ loging page ඒකට ගියාම ඔටෝම password /user name ෆීල් වෙනවා.

කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කර ගන්න-Wise Memory Optimizer

මේක ස්ටක් වෙන එක අඩු කරලා කම්පියුටර් එකේ වේගේ රකින පට්ට සොෆ්ට්වෙයා එකක්.

කාටවත් හොයාගන්න බැරි වෙන්න internet එකේ සැරිසරමු.

සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙබ් බ්‍රව්සර් එකකකින් මොකක්හරි දෙයක් search කරොත් අපි search කරපු දේ ගැන තොරතුරු server වල රැදෙනවා .එතකොට අපේ තොරතුරු රැස් කරන අයට ඒවා ගන්න පුළුවන් .ඉතින් මම අද ඔයාලට කියල දෙන්න යන්නේ කාටවත් හොයාගන්න බැරිවෙන්න internet එකේ බාවිතා කරන විදිය.

තමන්ගෙ ඉන්ටෙර්නෙට් ධාරිතාව වැය උනේ කොහොමද කියල බලාගමු.

මම අද ගෙනාවේ internet භාවිතා කරන හැමෝටම මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් software එකක්.

Saturday, May 7, 2016

සුපිරි ළමයි.

video


                                              මුන්ගේ අගේ හැටියට නෙවෙයි වැඩ.                                                     

කම්පියුටර් එකේ බහුලව භාවිත වන shortcut ගොන්නක්..

General keyboard shortcuts
PressTo
CTRL+C
Copy.
CTRL+X
Cut.
CTRL+V
Paste.
CTRL+Z
Undo.
DELETE
Delete.
SHIFT+DELETE
Delete selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin.
CTRL while dragging an item
Copy selected item.
CTRL+SHIFT while dragging an item
Create shortcut to selected item.
F2
Rename selected item.
CTRL+RIGHT ARROW
Move the insertion point to the beginning of the next word.
CTRL+LEFT ARROW
Move the insertion point to the beginning of the previous word.
CTRL+DOWN ARROW
Move the insertion point to the beginning of the next paragraph.
CTRL+UP ARROW
Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph.
CTRL+SHIFT with any of the arrow keys
Highlight a block of text.
SHIFT with any of the arrow keys
Select more than one item in a window or on the desktop, or select text within a document.
CTRL+A
Select all.
F3
Search for a file or folder.
ALT+ENTER
View properties for the selected item.
ALT+F4
Close the active item, or quit the active program.
ALT+Enter
Displays the properties of the selected object.
ALT+SPACEBAR
Opens the shortcut menu for the active window.
CTRL+F4
Close the active document in programs that allow you to have multiple documents open simultaneously.
ALT+TAB
Switch between open items.
ALT+ESC
Cycle through items in the order they were opened.
F6
Cycle through screen elements in a window or on the desktop.
F4
Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer.
SHIFT+F10
Display the shortcut menu for the selected item.
ALT+SPACEBAR
Display the System menu for the active window.
CTRL+ESC
Display the Start menu.
ALT+Underlined letter in a menu name
Display the corresponding menu.
Underlined letter in a command name on an open menu
Carry out the corresponding command.
F10
Activate the menu bar in the active program.
RIGHT ARROW
Open the next menu to the right, or open a submenu.
LEFT ARROW
Open the next menu to the left, or close a submenu.
F5
Refresh the active window.
BACKSPACE
View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer.
ESC
Cancel the current task.
SHIFT when you insert a CD into the CD-ROM drive
Prevent the CD from automatically playing.
Dialog box keyboard shortcuts
Press
To
CTRL+TAB
Move forward through tabs.
CTRL+SHIFT+TAB
Move backward through tabs.
TAB
Move forward through options.
SHIFT+TAB
Move backward through options.
ALT+Underlined letter
Carry out the corresponding command or select the corresponding option.
ENTER
Carry out the command for the active option or button.
SPACEBAR
Select or clear the check box if the active option is a check box.
Arrow keys
Select a button if the active option is a group of option buttons.
F1
Display Help.
F4
Display the items in the active list.
BACKSPACE
Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box.
Natural keyboard shortcuts
You can use the following keyboard shortcuts with a Microsoft Natural Keyboard or any other compatible keyboard that includes the Windows logo key () and the Application key ().
Press
To
Display or hide the Start menu.
 +BREAK
Display the System Properties dialog box.
 +D
Show the desktop.
 +M
Minimize all windows.
 +Shift+M
Restores minimized windows.
 +E
Open My Computer.
 +F
Search for a file or folder.
CTRL+  +F
Search for computers.
 +F1
Display Windows Help.
 + L
Lock your computer if you are connected to a network domain, or switch users if you are not connected to a network domain.
 +R
Open the Run dialog box.
Display the shortcut menu for the selected item.
 +U
Open Utility Manager.
+TAB
Switch between open items.
Accessibility keyboard shortcuts
Press
To
Right SHIFT for eight seconds
Switch FilterKeys on and off.
Left ALT +left SHIFT +PRINT SCREEN
Switch High Contrast on and off.
Left ALT +left SHIFT +NUM LOCK
Switch MouseKeys on and off.
SHIFT five times
Switch StickyKeys on and off.
NUM LOCK for five seconds
Switch ToggleKeys on and off.
 +U
Open Utility Manager.
Windows Explorer keyboard shortcuts

Press
To
END
Display the bottom of the active window.
HOME
Display the top of the active window.
NUM LOCK+ASTERISK on numeric keypad (*)
Display all subfolders under the selected folder.
NUM LOCK+PLUS SIGN on numeric keypad (+)
Display the contents of the selected folder.
NUM LOCK+MINUS SIGN on numeric keypad (-)
Collapse the selected folder.
LEFT ARROW
Collapse current selection if it's expanded, or select parent folder.
RIGHT ARROW
Display current selection if it's collapsed, or select first subfolder.


                                                     

Shourtcut virus එක අයින් කරමු.

ගොඩක් අයගේ computer වල pen shortcut virus එකක් තියෙනවා එකට මම ඔයාලට අද සොෆ්ට්වෙයා එකක් ගේනවා.